مقایسه، مشاوره و خرید آنلاین انواع بیمه

در صورت خرید تا ساعت 9 شب در روزهای عادی و تا ساعت 3 عصر در روزهای پنجشنبه و تعطیل، بیمه نامه شما همان روز صادر میشود.

شخص ثالث شخص ثالث

بدنه بدنه

موتورسیکلت موتورسیکلت

مسئولیّت پزشکی مسئولیّت پزشکی

آتش سوزی و زلزله آتش سوزی و زلزله

مسافرتی مسافرتی

حوادث انفرادی حوادث انفرادی

مسئولیت دامپزشکان مسئولیت دامپزشکان

سایر بیمه ها سایر بیمه ها

×

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

reminder

چرا ایران راد ؟

مقایسه آنلاین مقایسه آنلاین

مقایسه آنلاین

پرداخت سهل و سریع پرداخت سهل و سریع

پرداخت سهل و سریع

دریافت رایگان و آسان دریافت رایگان و آسان

دریافت رایگان و آسان

شرکت های طرف قرارداد